60 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund gør en forskel som aktive medborgere

Amondo og IntegrationsMentor har i samarbejde med de to boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Nøjsomhed gennemført kursusforløb om aktivt medborgerskab for 60 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Resultatet er syv aktivitetsgrupper, hvor kvinderne på egen hånd arbejder videre med at gøre en forskel i deres lokalsamfund.

 

Kvinderne har gennem forløbene fået styrket deres viden og kompetencer som medborgere, og udviklet deres egne idéer til at gøre en forskel som aktive medborgere i lokalsamfundet.

Resultatet er syv aktivitetsgrupper, hvor kvinderne på eget initiativ nu arbejder videre med blandt andet at:

  • fremme tosprogede børns sproglige udvikling
  • styrke tosprogede unges mulighed for uddannelse, praktik og arbejde
  • etablere et multikulturelt madværksted, et syværksted og en kvindeklub
  • opstarte Natteravnene i Nivå.

Forløbene har bestået af en inspirationstur til bl.a. socialøkonomiske virksomheder, tre seminarer om aktivt medborgerskab, og en workshop for aktivitetskoordinatorer.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra puljen ’Aktivt medborgerskab’, Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Projektets erfaringer er samlet i Guide til aktivt medborgerskab, som er målrettet boligsociale medarbejdere.

Aktive kvinder

 

Bestil en gratis pdf-udgave af Guide til aktivt medborgerskab:

Fornavn og efternavn (skal udfyldes)

e-mail (skal udfyldes)

Stilling (skal udfyldes)

Ansættelsessted (skal udfyldes)

Bestil gratis digital version af kursusmateriale