Guide til elevinddragelse

En gennemtestet guide gør det lettere at inddrage eleverne i undervisningen

Forside Guide til elevinddragelseEgmont Fonden har støttet udgivelsen af en guide til elevinddragelse, der inspirerer og støtter lærere, pædagoger og skoleledelser i at inddrage elevernes stemmer i arbejdet med at udvikle og skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Guiden er udviklet i tæt samarbejde med lærere, skoleledere og elever.

Guiden understøtter flere indsatsområder i skolereformen: elevinddragelse, teamsamarbejde, øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, undervisningsdifferentiering og understøttende undervisning.

Eleverne får indflydelse på undervisningen

”Jeg har brugt guiden til at inddrage eleverne i planlægning af undervisningen. Eleverne tog ejerskab, når de selv valgte arbejdsform og metode. Det er meget mere naturligt og rimeligt at give eleverne et ansvar, når de har været med til at beslutte afgørende elementer i et undervisningsforløb”.

Lærer, Gribskov Kommune

Gennemprøvet materiale

Guiden er udviklet af Amondo i samarbejde med 3 engagerede testskoler i Gribskov Kommune, og afprøvet i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen på testskolerne.

Guide til elevinddragelse er en del af materialesamlingen Inkluderende læringsmiljø.

Bestil gratis elektronisk eksemplar af materialerne

Forfattere til materialesamlingen: Mette Wybrandt, cand.scient.pol. og Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut.

Inspiration til understøttende undervisning: Medborgerskab

Medborger Værktøjskassen består af 3 materialer:

MedborgerLæringsforløb 
Materialet guider dig som lærer gennem planlægning af både kortere og længere læringsforløb om medborgerskab i din klasse eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark og aktivitetskatalog med 26 undervisningsaktiviteter.

Læs cases og download arbejdsark

 

 

 

 

MedborgerHjulet
Du kan som lærer bruge materialet til at planlægge en klasserutine, hvor du inddrager eleverne i demokratiske processer. Brug MedborgerHjulet som en tilbagevendende rutine i klassens tid, i din undervisning eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark, elevark og 5 stk. plakater.

Læs cases og download arbejdsark og plakat

 

 

 

MedborgerLæringsmiljø
Materialet er en mødeguide, som leder jeres team igennem en struktureret diskussion af, hvad medborgerskab er, og hvordan I vil udvikle jeres læringsmiljø, så I styrker eleverne som medborgere. Målgruppe: lærerteam.

Materialet består af: en elastikmappe med mødeguide og lærerark.

Download arbejdsark og eksempler

 

 

 

Forfattere: Mette Frithiof Wybrandt, cand.scient.pol., Amondo og Maria Løkke Rasmussen, cand. mag. i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, Institut for Menneskerettigheder. Fem skoler i Herlev og Brøndby Kommune har været med til at udvikle materialet fra bunden og har prøvet materialet af i undervisningen.
Udgivere: Amondo og Institut for Menneskerettigheder.
Værktøjerne er udviklet med økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

5 materialer: ‘Inkluderende læringsmiljø’

Egmont Fonden har støttet udgivelsen af 5 materialer, der inspirerer og støtter lærere, skoleledelser og PPR-psykologer i at skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer

Materialerne adresserer flere af skolereformens indsatsområder som: teamsamarbejde, øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, undervisningsdifferentiering, holddeling og understøttende undervisning.

Værktøjer der inspirerer

”Vi har testet materialerne og kan se hvordan de kan bruges af vores dygtige lærere og pædagoger. Det er konkrete værktøjer, som gør hverdagen lettere for alle. Folkeskolen skal rumme meget i dag, det her giver konkret inspiration og kræver ikke meget forberedelse at anvende. Som skoleledelse er det afgørende, at give de bedste betingelser for at udmønte inklusion optimalt. Materialet kan være en stor hjælp til det”.

Skoleleder Helle Postholm, Skt. Helene Skole, Gribskov Kommune

Gennemprøvede materialer

Materialerne er udviklet af Amondo i samarbejde med 6 engagerede testskoler og PPR-psykologer i Gribskov og Frederiksberg Kommune. Materialerne er afprøvet fra 0.-9. klasse på testskolerne.

 

Materialesamlingen indeholder:

Oversigt_Materialer_090714

Materialerne er udviklet i forbindelse med projektet ‘Alle børn har lyst til at lære’ (2012-14), som har modtaget økonomisk støtte fra Egmont Fonden.

Forfattere til materialet: Mette Wybrandt, cand.scient.pol. og Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut.

Læs mere om de enkelte materialer i serien ‘Inkluderende læringsmiljø’

Læs elevevalueringen fra 1. del af projekt ‘Alle børn har lyst til at lære’ 

Læs case om Refleksionsværktøj til team

Læs case om Inspirationskatalog til lærere og pædagoger 

 

 

 

Forældresamarbejde i daginstitutioner

Konkret inspiration til forældresamarbejde
Amondo har udviklet et værktøj til forældresamarbejde i daginstitutioner med særligt fokus på tosprogede forældre.

Værktøjet giver personalet i daginstitutionen inspiration til at diskutere, hvordan de møder forældrene i hverdagen, inddrager deres ressourcer, og sikrer at forældrene føler sig trygge og har tillid til personalet og institutionen.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med daginstitutioner og tosprogskonsulenter i Frederiksberg Kommune i 2011.

Hvis du vil høre mere om værktøjskassen er du velkommen til
at kontakte Mette Wybrandt på tlf. 51 92 34 75

Materiale til medborgerundervisning

Medborger Værktøjskassen består af 3 materialer:

MedborgerLæringsforløb
Materialet guider dig som lærer gennem planlægning af både kortere og længere læringsforløb om medborgerskab i din klasse eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark og aktivitetskatalog med 26 undervisningsaktiviteter.

Læs cases og download arbejdsark

 

 

 

 

MedborgerHjulet
Du kan som lærer bruge materialet til at planlægge en klasserutine, hvor du inddrager eleverne i demokratiske processer. Brug MedborgerHjulet som en tilbagevendende rutine i klassens tid, i din undervisning eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark, elevark og 5 stk. plakater.

Læs cases og download arbejdsark og plakat

 

 

 

 

MedborgerLæringsmiljø
Materialet er en mødeguide, som leder jeres team igennem en struktureret diskussion af, hvad medborgerskab er, og hvordan I vil udvikle jeres læringsmiljø, så I styrker eleverne som medborgere. Målgruppe: lærerteam.

Materialet består af: en elastikmappe med mødeguide og lærerark.

Download arbejdsark og eksempler

 

 

Forfattere: Mette Wybrandt, cand.scient.pol., Amondo og Maria Løkke Rasmussen, cand. mag. i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, Institut for Menneskerettigheder. Fem skoler i Herlev og Brøndby Kommune har været med til at udvikle materialet fra bunden og har prøvet materialet af i undervisningen.

Udgivere: Amondo og Institut for Menneskerettigheder.

Værktøjerne er udviklet med økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.