Børneworkshops for Egmont Fonden

Børn og unges perspektiver til Egmont Fondens almennyttige strategi

I forbindelse med Egmont Fondens revision af deres almennyttige strategi har Amondo gennemført tre børneworkshops, som har bidraget med perspektiver på sårbare børn og unges læring og trivsel.

Børnenes erfaringer og fortællinger har bidraget til at sætte ord på en kvalitativ analyse til revisionen af Egmont Fondens almennyttige strategi.

Børn og unges perspektiver på inddragelse og medbestemmelse

I forbindelse med Egmont Fondens projekt vedrørende analyse og udvikling af modeller for mere og bedre børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser, har Amondo gennemført otte børne- og ungeworkshops til indhentning af erfaringer med og perspektiver på inddragelse.

Børnenes perspektiver og fortællinger har bidraget til Egmont Fondens Strategi for børneinddragelse.

Egmont workshop