Forældresamarbejde i daginstitutioner – værktøjer til samarbejde med tosprogede forældre

Inspiration til forældresamarbejde

Mappen indeholder en mødeguide målrettet daginstitutioner, som ønsker at sætte fokus på samarbejdet med tosprogede forældre.

Mødeguiden giver personalet i daginstitutionen værktøjer og inspiration til at diskutere, hvordan I møder forældrene i hverdagen, afstemmer forventninger, inddrager deres ressourcer, og sikrer at forældrene føler sig trygge og har tillid til personalet og institutionen.

Mødeguiden er udviklet og afprøvet i samarbejde med daginstitutioner og tosprogskonsulenter i Frederiksberg Kommune i 2011.

Værktøjskassen består af: en elastikmappe med mødeguide og 6 arbejdsark.

 

Hvis du vil høre mere om værktøjskassen er du velkommen til
at kontakte Mette Wybrandt på
tlf. 51 92 34 75