Guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder

Med hjælp fra Amondo har BoGro udviklet bogen "BoGro - en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder" på baggrund af erfaringer fra fælleshaver i tre almene boligområder i Helsingør.
Guiden kan downloades gratis her

Guiden er til ildsjæle i almene boligområder, og giver en grundig indføring i at lede en inddragende proces fra ide til virkelighed. Bogen klæder beboere på til at arbejde med fælleshaver som redskab til at skabe fællesskab, tryghed og stolthed, kompetenceudvikling og livsmestring, og er udviklet til alt dét, der ikke nødvendigvis handler om frø, forspiring og lugning, men derimod empowerment, beboerinddragelse og kommunikation.

Et bærende element gennem hele udviklingen af guiden har været inddragelse af de forskellige målgrupper herunder ildsjæle, beboere, projektledere, boligsociale medarbejdere, fageksperter m.fl. Derudover har der været en løbende koordination og samtænkning med evalueringsresultater udarbejdet i forbindelse med BoGro bl.a. Gehl Architects og CFBU.

Om BoGro

Med 6,7 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden er Områdesekretariat Helsingør og foreningen Haver til Maver gået sammen om projektet BoGro, der sigter mod en opblomstring af naboskabet i byerne. BoGro vil vise en ny vej til sameksistens og trivsel i danske boligområder og vise, hvordan vi, ved at omdanne de grønne fællesarealer til nye byrum, kan opbygge eller genskabe de naboskaber, som var tanken bag de almene boligområder.

Fra januar 2015 til udgangen af 2017 udvikler BoGro tre engagerende og indbydende udemiljøer i boligområderne Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør.