Håndbog til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder

Med hjælp fra Amondo udvikler BoGro en håndbog til opblomstring af naboskab på baggrund af erfaringer fra fælleshaver i tre almene boligområder i Helsingør. Håndbogen forventes færdig i efteråret 2017.

 

Formålet med håndbogen er at stille erfaringerne fra BoGro til rådighed for andre, som ønsker at arbejde med fælles havedyrkning og madlavning som metoder til opblomstring af naboskab i almene boligområder. Målgruppen er alle former for initiativtagere fx boligsociale medarbejdere, beboerdemokrater og lokale ildsjæle, som ønsker at etablere og drive fælleshaver.

Håndbogen skal fungere som inspiration og planlægningsværktøj til opstart og drift af fælleshaver med fokus på blandt andet projektledelse, beboerinddragelse, design af haven og sociale aktiviteter. Indholdet vil være lige til at gå til og fleksibelt så læseren kan plukke i materialet afhængig af behov og vil bestå af cases, tjeklister, tips, arbejdsark, dialog- og refleksionsøvelser, planlægningsark, trin-for-trin guide til planlægning af processer, beboerinddragelse osv.

Et bærende element gennem hele udviklingen af håndbogen er inddragelse af de forskellige målgrupper herunder ildsjæle, beboere, projektledere, boligsociale medarbejdere, fageksperter m.fl. Derudover vil der ske en løbende koordination og samtænkning med de resultater, som viser sig gennem de forskellige evalueringer, der udarbejdes i forbindelse med BoGro bl.a. Gehl Architects og CFBU.

Håndbogen forventes at være færdig i september 2017.

Om BoGro

Med 6,7 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden er Områdesekretariat Helsingør og foreningen Haver til Maver gået sammen om projektet BoGro, der sigter mod en opblomstring af naboskabet i byerne. BoGro vil vise en ny vej til sameksistens og trivsel i danske boligområder og vise, hvordan vi, ved at omdanne de grønne fællesarealer til nye byrum, kan opbygge eller genskabe de naboskaber, som var tanken bag de almene boligområder.

Fra januar 2015 til udgangen af 2017 udvikler BoGro tre engagerende og indbydende udemiljøer i boligområderne Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør.

Have BoGro
 
 
 
 
 
 
Hestensbakke BoGro

 

 

 

 

 

 

samarbejde-i-bogro