Inddrag børns stemmer

Vi holder oplæg og rådgiver om børninddragelse, og hjælper med at planlægge og gennemføre børne- og elevworkshops

Vi betragter børn som aktive deltagere i deres eget liv og som ligeværdige medspillere i de fællesskaber, de indgår i.

Inddragelsen skal give børnene en oplevelse af at blive hørt og respekteret som kompetente og vidende individer, men inddragelsen må ikke forveksles med, at barnet kan gøres ansvarlig i alle sammenhænge.

Inddrag børns perspektiver i udviklingsprojekter

Amondo tilbyder at gennemføre børneworkshops, der bidrager med børns perspektiver fx i forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af udviklingsprojekter og indsatser, der handler om børn.

Kontakt os for at høre mere

Guide til elevinddragelse

Amondo har med støtte fra Egmont Fonden udviklet en guide til elevinddragelse, der inspirerer og støtter lærere, pædagoger og skoleledelser i at inddrage elevernes stemmer i arbejdet med at udvikle og skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Guiden er udviklet i tæt samarbejde med lærere, skoleledere og elever.

Guiden understøtter flere indsatsområder i skolereformen: elevinddragelse, teamsamarbejde, øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, undervisningsdifferentiering og understøttende undervisning.

Guiden er udviklet af Amondo i samarbejde med 3 engagerede testskoler i Gribskov Kommune, og afprøvet i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen på testskolerne.

Læs mere og bestil 'Guide til elevinddragelse'

”Jeg har brugt guiden til at inddrage eleverne i planlægning af undervisningen. Eleverne tog ejerskab, når de selv valgte arbejdsform og metode. Det er meget mere naturligt og rimeligt at give eleverne et ansvar, når de har været med til at beslutte afgørende elementer i et undervisningsforløb”.

Birgitte Larsen, lærer Skt. Helene Skole, Gribskov Kommune