Inddrag børns stemmer

Vi rådgiver om børninddragelse, og hjælper med at planlægge, gennemføre og dokumentere børne- og ungeworkshops

Vi betragter børn som aktive deltagere i deres eget liv og som ligeværdige medspillere i de fællesskaber, de indgår i.

Inddragelsen skal give børnene en oplevelse af at blive hørt og respekteret som kompetente og vidende individer, men inddragelsen må ikke forveksles med, at barnet kan gøres ansvarlig i alle sammenhænge.

Inddrag børns perspektiver i udviklingsprojekter

Amondo tilbyder at gennemføre børneworkshops, der bidrager med børns perspektiver fx i forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af udviklingsprojekter og indsatser, der handler om børn.

Henriette Christiansen, Direktør, Egmont Fonden

"Egmont Fonden har arbejdet tæt sammen med Mette Wybrandt og Amondo flere gange om børneinddragelse samt trivsel og læring i grundskolen. Vi har været vældig glade for samarbejdet, som har været præget af god projektstyring, flot eksekvering og fine resultater. Mette er virkelig dygtig til at kommunikere med børn på en respektfuld og anerkendende måde og samtidig sikre, at børnenes input efterfølgende sættes ind i en større sammenhæng."

Guide til elevinddragelse

Amondo har med støtte fra Egmont Fonden udviklet en guide til elevinddragelse, der inspirerer og støtter lærere, pædagoger og skoleledelser i at inddrage elevernes stemmer i arbejdet med at udvikle og skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Guiden er udviklet i tæt samarbejde med lærere, skoleledere og elever.

Guiden understøtter flere indsatsområder i skolereformen: elevinddragelse, teamsamarbejde, øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, undervisningsdifferentiering og understøttende undervisning.

Guiden er udviklet af Amondo i samarbejde med 3 engagerede testskoler i Gribskov Kommune, og afprøvet i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen på testskolerne.

Læs mere og bestil 'Guide til elevinddragelse'

”Jeg har brugt guiden til at inddrage eleverne i planlægning af undervisningen. Eleverne tog ejerskab, når de selv valgte arbejdsform og metode. Det er meget mere naturligt og rimeligt at give eleverne et ansvar, når de har været med til at beslutte afgørende elementer i et undervisningsforløb”.

Birgitte Larsen, lærer Skt. Helene Skole, Gribskov Kommune