Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

Vi tilbyder kurser, workshops og skræddersyede forløb, der understøtter skolers arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Alle elever har ret til at være en ligeværdig del af et læringsfællesskab, hvor de har mulighed for at bidrage, deltage aktivt og øve indflydelse. Ved at arbejde målrettet med læringsmiljøet sikres et naturligt fokus på helheden i læringssituationen fremfor på den enkelte elev, og indsatsen bliver fællesskabsorienteret fremfor individuel.

Kursusdag for vejledere om inkluderende læringsmiljøer

Amondo tilbyder at afholde en kursusdag for skolernes lokale inklusionsvejledere, AKT-vejledere, læringskonsulenter etc. På kurset bliver deltagerne introduceret til 5 konkrete værktøjer til at understøtte arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer på skolen. Deltagerne får inspiration til vejlederrollen, og hvordan de kan styrke samarbejde mellem lærere, pædagoger, vejledere, psykologer og skoleledelse.

Kurset har serien ’Inkluderende læringsmiljø’ som omdrejningspunkt.

Få et tilbud på en kursusdag

5 materialer: ‘Inkluderende læringsmiljø’

Amondo har med støtte fra Egmont Fonden udviklet 5 materialer, der inspirerer og støtter lærere, skoleledelser og PPR-psykologer i at skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer.

Materialerne adresserer flere af skolereformens indsatsområder som: teamsamarbejde, øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, undervisningsdifferentiering, holddeling og understøttende undervisning.

Materialerne er udviklet af Amondo i samarbejde med 6 engagerede testskoler og PPR-psykologer i Gribskov og Frederiksberg Kommune. Materialerne er afprøvet fra 0.-9. klasse på testskolerne.

Materialerne målretter sig følgende behov:

Læs mere og bestil materialerne i serien 'Inkluderende læringsmiljø'

”Vi har testet materialerne og kan se hvordan de kan bruges af vores dygtige lærere og pædagoger. Det er konkrete værktøjer, som gør hverdagen lettere for alle. Folkeskolen skal rumme meget i dag, det her giver konkret inspiration og kræver ikke meget forberedelse at anvende. Som skoleledelse er det afgørende, at give de bedste betingelser for at udmønte inklusion optimalt. Materialet kan være en stor hjælp til det”.

Helle Postholm, skoleleder Skt. Helene Skole