Kunder

Ministerier, styrelser og institutter
Integrationsministeriet
Institut for Menneskerettigheder
Tosprogs-Taskforcen, Skolestyrelsen

Kommuner
Albertslund Kommune
Bornholms Regionskommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Gribskov Kommune
Helsingør Kommune
Hvidovre Kommune
Hørsholm Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Slagelse Kommune

Skoler, SFOer og daginstitutioner
Tarup Ungdomsskole
Kongevejens Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune
Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe
Ådalskolen, Ringsted Kommune
Gentofte Skole, Gentofte Kommune
Hellerup Skole, Gentofte Kommune
Skovshoved Skole & GFO, Gentofte Kommune
Vuggestuen Garantien, Lyngby-Taarbæk Kommune
Børnehuset Hjortholm, Lyngby-Taarbæk Kommune

Boligselskaber og helhedsplaner
Vollsmose Fællesdrift
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Helhedsplan Tibberupparken, Espergærde
Boliggården Helsingør
Nivå Nu, boligsocial helhedsplan

Virksomheder og fonde
Egmont Fonden
StorkKlinik
Attractor Rambøll
KMP+
Cubion
AZENA

Foreninger
Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere
Andelsboligforeningen Søpassagen
Dansk Skoleskak
Haver Til Maver

Henriette Christiansen, Direktør, Egmont Fonden

"Egmont Fonden har arbejdet tæt sammen med Mette Wybrandt og Amondo flere gange om børneinddragelse samt trivsel og læring i grundskolen. Vi har været vældig glade for samarbejdet, som har været præget af god projektstyring, flot eksekvering og fine resultater. Mette er virkelig dygtig til at kommunikere med børn på en respektfuld og anerkendende måde og samtidig sikre, at børnenes input efterfølgende sættes ind i en større sammenhæng."

Lisbeth Due, centerchef Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune

"Elever, lærere og psykologers viden og erfaringer blev anerkendt og anvendt i Amondos udviklingsarbejde omkring inkluderende læringsmiljøer. Det var praktikere, der satte ord på, hvad der var brug for i praksis.”

Majda Hamad, boligsocial medarbejder, Nøjsomhed

”Amondos kursusforløb om aktivt medborgerskab har styrket vores arbejde med ABCD-metoden, som er helt grundlæggende for vores boligsociale arbejde i helhedsplanerne. På den måde styrker vi beboernes ressourcer i boligområderne. Det er vigtigt at vi lærer beboerne selv at tage ansvar for initiativer og aktiviteter, og at de selv kan komme med idéerne. Hvis det ikke er deres idé eller interesse, er det svært at fastholde dem bagefter.”