Kursusdag for vejledere om inkluderende læringsmiljøer i Bornholms Regionskommune

Amondo har afholdt heldagskursus med oplæg, fælles refleksion og konkrete metoder og værktøjer til at styrke vejlederens rolle i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer på skolen

På kurset blev deltagerne introduceret til 5 konkrete værktøjer til at understøtte arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer på skolen. Deltagerne fik inspiration til vejlederrollen, og hvordan de kan styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger, vejledere, psykologer og skoleledelse.

Med udgangspunkt i egen praksis, fik deltagerne mulighed for at reflektere over, hvordan man kan inddrage elevernes stemmer i arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer, som forudsætning for arbejdet med relationer og motivation.

”En spændende kursusdag om inkluderende læringsmiljøer og værktøjer, der er lige til at gå til for læreren, pædagogen og vejlederen.”

Lene Poulsen, inklusionskonsulent, PPR, Bornholms Regionskommune

Materialeserien ’Inkluderende læringsmiljø’

Kurset havde serien ’Inkluderende læringsmiljø’ som omdrejningspunkt: