MEDBORGERSKAB OG BORGERINDDRAGELSE

Vi tilbyder rådgivning og workshops med fokus på at styrke aktivt medborgerskab gennem borgerinddragelse

Rådgivning om borgerinddragelse i kommuner

Amondo har hjulpet Helsingør og Gladsaxe Kommune med at tilrettelægge og gennemføre borgermøder, ungemøder og børneworkshops i forbindelse med udvikling af nye politikker inden for børn og unge, kultur og fritid samt medborgerskab.

Vi har faciliteret en planlægningsproces, som strukturerede og kvalificerede arbejdsgruppernes planlægning og afvikling af borgermøderne.

Inspiration til at styrke borgeren som medborger

Amondo har i samarbejde med Furesø Kommune udviklet en værktøjskasse til borgerinddragelse.

Værktøjskassen stiller skarpt på, hvordan kommuner kan styrke borgerne som medborgere, hvor borgeren oplever inddragelse, respekt og medansvar, og ikke bliver opfattet som kunde eller klient.

Værktøjskassen giver kommunale medarbejdere inspiration og konkrete metoder til at inddrage borgere direkte eller indirekte i udviklingen af den kommunale service.

Værktøjskassen er udviklet i forbindelse med projektet 'Borgeren i centrum', som har modtaget økonomisk støtte fra KommuneKredits Uddannelsesfond.

Kompetenceudviklingsforløb om aktivt medborgerskab

Amondo har i samarbejde med IntegrationsMentor gennemført et medborgerskabs-kompetenceudviklingsforløb i Helsingør Kommune. Seminarerne havde til formål at styrke særligt etniske minoritetskvinders oplevelse af at være medborgere i deres lokalsamfund. Hvert seminar bød på viden, debat, aktiviteter og inspiration til, hvordan man kan føre en god idé ud i livet.

Seminarerne har været en succes, og har affødt en kvindeforening, et sprogkursus og et tiltag til socialøkonomisk systue. Deltagelse har været frivilligt og dermed et aktivt positivt tilvalg for deltagerne, og kvinderne har været glade for at deltage.

forside-aktivt-medborgerskab

Guide til aktivt medborgerskab – inspiration til boligsociale medarbejdere

Amondo og IntegrationsMentor har med støtte fra puljen 'Aktivt medborgerskab' (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) udviklet en guide til aktivt medborgerskab, som inspirerer og støtter boligsociale medarbejdere i at arbejdet med at styrke aktivt medborgerskab.

I guiden introduceres begreberne medborgerskab og aktivt medborgerskab samt overvejelser om, hvordan man kan arbejde med at styrke aktivt medborgerskab i praksis, undervejs eksemplificeret gennem konkrete fortællinger og erfaringer fra kursusforløb gennemført i Nivå og Helsingør.