Medborgerskab for børn og voksne

Vi tilbyder rådgivning, kurser og workshops med fokus på at styrke børn og voksnes kompetencer som medborgere

Hvad er medborgerskab?

Medborgerskab handler om at tage del i samfundet. Det handler om at kende sine rettigheder, respektere andres og tage medansvar for og bidrage til det fællesskab, man er en del af.

At være medborger er:
• En oplevelse af at høre til
• At tage medansvar for og bidrage til det fællesskab man er en del af
• At kende sine rettigheder og respektere andres
• At kende de demokratiske rammer man indgår i og deltage aktivt i samfundet

forside-aktivt-medborgerskab

Guide til aktivt medborgerskab – inspiration til boligsociale medarbejdere

Amondo og IntegrationsMentor har med støtte fra puljen 'Aktivt medborgerskab' (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) udviklet en guide til aktivt medborgerskab, som inspirerer og støtter boligsociale medarbejdere i at arbejdet med at styrke aktivt medborgerskab.

I guiden introduceres begreberne medborgerskab og aktivt medborgerskab samt overvejelser om, hvordan man kan arbejde med at styrke aktivt medborgerskab i praksis, undervejs eksemplificeret gennem konkrete fortællinger og erfaringer fra kursusforløb gennemført i Nivå og Helsingør.

Case: Kompetenceudviklingsforløb i Helsingør

Amondo har i samarbejde med IntegrationsMentor gennemført et medborgerskabs-kompetenceudviklingsforløb i Helsingør Kommune. Seminarerne havde til formål at styrke særligt etniske minoritetskvinders oplevelse af at være medborgere i deres lokalsamfund. Hvert seminar bød på viden, debat, aktiviteter og inspiration til, hvordan man kan føre en god idé ud i livet.
Seminarerne har været en succes, og har affødt en kvindeforening, et sprogkursus og et tiltag til socialøkonomisk systue. Deltagelse har været frivilligt og dermed et aktivt positivt tilvalg for deltagerne, og kvinderne har været glade for at deltage.

Hør mere om vores forløb

Undervisningsmaterialer til skoler

Amondo og Institut for Menneskerettigheder har med støtte fra Integrationsministeriet udviklet en MedborgerVærktøjskasse, som er testet på skoler i Brøndby og Herlev Kommune.

Værktøjskassen består af tre mapper:

- MedborgerlæringsForløb giver redskaber til at planlægge og gennemføre undervisningsforløb.
- MedborgerHjuletgiver en processkabelon til en klasserutine og elevrådsmøder med mere indflydelse og medansvar til eleverne. Mappen indeholder også plakaten ’Hvem bestemmer?’
- MedborgerLæringsmiljø er en mødeguide og oplæg til diskussion i lærerteamet.

Læs mere og bestil 'MedborgerVærktøjskassen

"Mine elever kan nu genkende medborgerskab i hverdagen og kan bruge rettigheder som begreb"

Lærer, Brøndby Strand Skole