Om Amondo

Amondo arbejder for at styrke alle menneskers muligheder for at være ligeværdige og ansvarlige medborgere i et demokratisk samfund. Vi brænder for at støtte initiativer og lysten til at gøre en forskel hos ildsjæle i alle aldre.

Amondos specialer er børneinddragelse, inklusion, børn og unges læring, medborgerskab og demokratisk deltagelse.

Vi tilbyder projektudvikling, ledelsesrådgivning, oplæg, kurser og workshops, og udvikler læringsapps og konkrete værktøjer til at gennemføre forandringsprocesser og kompetenceudvikling.

Hvem er vi?

Mette Frithiof Wybrandt, ejer, cand.scient.pol.
Jeg har mere end 10 års erfaring med at designe og rådgive om forandringsprocesser og udviklingsprojekter. Jeg har en veludviklet sans for at kombinere kreative og analytiske processer, og brænder for at inddrage medarbejdere, borgere, børn og unge i forandringsprocesser. Mit arbejde tager udgangspunkt i samfundsvidenskabelige metoder kombineret med mine mange års praktiske erfaringer fra uddannelsesverden, og mere end 20 års internationalt frivilligt arbejde med børn og unge.

 

 

Specialister og samarbejdspartnere tilknyttet Amondo:

Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut. (Har arbejdet som psykolog i PPR siden 2008)
Jeg brænder for at gøre en forskel for de børn, der bevæger sig på kanten af fællesskabet, og jeg bringer mine praktiske og teoretiske kompetencer i spil i udviklingsprojekter, hvor børn, inklusion, inddragelse og deltagelse er i centrum. Mit arbejde tager altid afsæt i konkret psykologisk viden om børn kombineret med et systemisk og narrativt perspektiv på udvikling.

Nina Bundgaard Holck, cand.scient.anth., IntegrationsMentor
Jeg har i flere år arbejdet som jobkonsulent, social mentor og oplægsholder. Jeg brænder for at styrke sårbare borgeres medborgerkompetencer og hjælpe nye borgere med at finde fodfæste i det danske samfund. Mit arbejde tager udgangspunkt i antropologiske metoder, som jeg også benytter i forbindelse med design, gennemførsel og dokumentation af kvalitative inddragelsesprocesser.

 

 

Maria Løkke Rasmussen. Cand.mag i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, LearnRight

Rikke Alleslev, Ideastronauterne