Om Amondo

Amondo har siden 2007 specialiseret sig i at gennemføre udviklings- og forandringsprocesser med fokus på inddragelse, læring og løsninger, der sætter positive aftryk i menneskers liv. Vi løser opgaver for både den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger og fonde.

Vi rådgiver om, designer og gennemfører forandrings- og udviklingsprocesser i tæt samarbejde med vores kunder, og vi udvikler skræddersyede værktøjer til at understøtte inddragelse, dialog, samarbejde og læring med fokus på kerneopgaven.

Vi brænder for at bringe menneskers viden, erfaringer og kompetencer i spil gennem strukturerede dialog- og samarbejdsprocesser.

Hvem er vi?

Mette Frithiof Wybrandt, ejer, cand.scient.pol.
Jeg har mere end 10 års erfaring med at designe og rådgive om forandringsprocesser og udviklingsprojekter. Jeg har en veludviklet sans for at kombinere kreative og analytiske processer, og brænder for at inddrage medarbejdere, borgere, børn og unge i forandringsprocesser. Mit arbejde tager udgangspunkt i samfundsvidenskabelige metoder kombineret med mine mange års praktiske erfaringer fra uddannelsesverden, og mere end 20 års internationalt frivilligt arbejde med børn og unge.

 

 

Specialister og samarbejdspartnere tilknyttet Amondo:

Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut. (Har arbejdet som psykolog i PPR siden 2008)
Jeg brænder for at gøre en forskel for de børn, der bevæger sig på kanten af fællesskabet, og jeg bringer mine praktiske og teoretiske kompetencer i spil i udviklingsprojekter, hvor børn, inklusion, inddragelse og deltagelse er i centrum. Mit arbejde tager altid afsæt i konkret psykologisk viden om børn kombineret med et systemisk og narrativt perspektiv på udvikling.

 

Nina Bundgaard Holck, cand.scient.anth., IntegrationsMentor
Jeg har i flere år arbejdet som jobkonsulent, social mentor og oplægsholder. Jeg brænder for at styrke sårbare borgeres medborgerkompetencer og hjælpe nye borgere med at finde fodfæste i det danske samfund. Mit arbejde tager udgangspunkt i antropologiske metoder, som jeg også benytter i forbindelse med design, gennemførsel og dokumentation af kvalitative inddragelsesprocesser.

Maria Løkke Rasmussen. Cand.mag i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, LearnRight