Skræddersyede proces- og læringsværktøjer

Vi udvikler konkrete værktøjer, der understøtter læring, kompetenceudvikling og forandringsprocesser

Amondo har mange års erfaring med at udvikle skræddersyede proces- og læringsværktøjer i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere, elever, borgere og brugere.

Vi omsætter tung viden og abstrakte mål til proces- og læringsværktøjer, som sikrer udvikling og kompetenceløft med udgangspunkt i medarbejdernes ressourcer og bygger videre på den eksisterende praksis.

Vores arbejdsmetode:

Inddragende udviklingsprocesser:
- Medarbejderne inddrages i behovsanalyse, erfaringsindsamling, idéudvikling, test og implementering
- Brugernes perspektiv inddrages løbende (fx børn, forældre, borgere) i forhold til behovsanalyse, idéudvikling og effektevaluering

Værktøjer der er lige til at gå til:
- Udvikling af metoder og værktøjer, der understøtter refleksionsprocesser
- Inddragelse af nyeste forskning og best practice
- Tekstlette skriftlige materialer, der er lige til at gå til
- Indbydende og inspirerende layout

Case: ABCD-værktøjskasse til Vollsmose

Amondo har udviklet et konkret, let forståeligt og fleksibelt mødeværktøj til at udvikle lokalområdet indefra med beboernes ressourcer ved hjælp af ABCD-metoden. Værktøjskassen er udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerkonsulenter, beboere og frivillige i Vollsmose.

Læs mere

Case: Tre værktøjer til sprogstimulering i dagtilbud

Amondo har sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og udviklet tre mapper til dagtilbud, der arbejder med tosprogede børns sproglige udvikling og forældresamarbejde. Værktøjerne koger tung viden og best practice ned til pædagogiske aktiviteter, forældremøder, aktiviteter i hjemmet, refleksionsprocesser på stue- og personalemøder. Værktøjerne er udviklet og afprøvet sammen med pædagoger, ledere, forældre og børn. Udviklingsarbejdet har modtaget økonomisk støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Læs mere om 'Sprog er en gave' og download de tre værktøjer:

Om udvikling af værktøjer til inklusion:
"Elever, lærere og psykologers viden og erfaringer blev anerkendt og anvendt i udviklingsarbejdet. Det var praktikere, der satte ord på, hvad der var brug for i praksis.

Tilbagemeldingerne fra vores ledere er, at værktøjerne understøtter og udvikler lærernes eksisterende praksis i forhold til at skabe inkluderende læringsmiljø. Værktøjerne er så gennemarbejdede og konkrete, at de er nemme at arbejde med. De er samtidig så fleksible, at de tilgodeser forskellige behov."

Lisbeth Due, centerchef
Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune

Case: Fem materialer til inklusion

Amondo har med støtte fra Egmont Fonden udviklet 5 materialer, der inspirerer og støtter lærere, skoleledelser og PPR-psykologer i at skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Materialerne er udviklet i samarbejde med 6 engagerede testskoler og PPR-psykologer i Gribskov og Frederiksberg Kommune. Materialerne er afprøvet fra 0.-9. klasse på testskolerne.

Læs mere