Skræddersyede proces- og læringsværktøjer

Vi udvikler konkrete værktøjer, der understøtter inddragelse, læring, kompetenceudvikling og forandringsprocesser

Amondo har mange års erfaring med at udvikle skræddersyede proces- og læringsværktøjer i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere, borgere, børn og unge.

Vi omsætter tung viden og abstrakte mål til proces- og læringsværktøjer, som gennem inddragelse sikrer udvikling og kompetenceløft med udgangspunkt i medarbejdernes ressourcer og bygger videre på den eksisterende praksis.

Læringsapp: Paulus – på opdagelse i kirken

Amondo har i samarbejde med Lyngby Kirke og Christianskirken i Kgs. Lyngby udviklet en læringsapp, som giver børn mulighed for at gå på opdagelse i kirkerummet, lære om dagens tekst under gudstjenesten og få rejst nogle store spørgsmål, familien kan tale om bagefter.

Læs mere

Vores arbejdsmetode:

Inddragende udviklingsprocesser:
- Medarbejderne inddrages i behovsanalyse, erfaringsindsamling, idéudvikling, test og implementering
- Brugernes perspektiv inddrages løbende (fx børn, forældre, borgere, kunder) i forhold til behovsanalyse, idéudvikling og effektevaluering

Værktøjer der er lige til at gå til:
- Udvikling af metoder og værktøjer, der understøtter inddragelse, dialog, samarbejde, læring og konstruktive løsninger
- Inddragelse af nyeste forskning og best practice
- Tekstlette skriftlige materialer, der er lige til at gå til
- Indbydende og inspirerende layout

ABCD-værktøjskasse til Vollsmose

Amondo har udviklet et konkret, let forståeligt og fleksibelt mødeværktøj til at udvikle lokalområdet indefra med beboernes ressourcer ved hjælp af ABCD-metoden. Værktøjskassen er udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerkonsulenter, beboere og frivillige i Vollsmose.

Læs mere

Guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder

Med hjælp fra Amondo har BoGro udviklet bogen "BoGro - en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder" på baggrund af erfaringer fra fælleshaver i tre almene boligområder i Helsingør.

Læs mere

Daniel Hervik, Udviklingschef, Haver til Maver

"Foreningen Haver til Maver har samarbejdet med Mette Wybrandt fra Amondo gennem tre år ifm. projektet BoGro med opdyrkning af fælleshaver i almene boligområder. Mette er udvikler og medforfatter af BoGro-håndbogen, hvor erfaringer, viden og gode historier fra BoGro er samlet i en guide, der giver projektledere værktøjer til at lede en beboereinddragende proces fra ide om- til forankring af fælleshaver. Arbejdet har båret præg af høj faglighed, kreativitet og professionalisme, og, helt tydeligt, med et reelt ønske om at sætte positive aftryk i andre menneskers liv."

Lisbeth Due Pedersen, centerchef, Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune

Om udvikling af værktøjer til inklusion: "Elever, lærere og psykologers viden og erfaringer blev anerkendt og anvendt i udviklingsarbejdet. Det var praktikere, der satte ord på, hvad der var brug for i praksis. Tilbagemeldingerne fra vores ledere er, at værktøjerne understøtter og udvikler lærernes eksisterende praksis i forhold til at skabe inkluderende læringsmiljø. Værktøjerne er så gennemarbejdede og konkrete, at de er nemme at arbejde med. De er samtidig så fleksible, at de tilgodeser forskellige behov."

Fem materialer til inklusion

Amondo har med støtte fra Egmont Fonden udviklet 5 materialer, der inspirerer og støtter lærere, skoleledelser og PPR-psykologer i at skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Materialerne er udviklet i samarbejde med 6 engagerede testskoler og PPR-psykologer i Gribskov og Frederiksberg Kommune. Materialerne er afprøvet fra 0.-9. klasse på testskolerne.

Læs mere

Tre værktøjer til sprogstimulering i dagtilbud

Amondo har sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og udviklet tre mapper til dagtilbud, der arbejder med tosprogede børns sproglige udvikling og forældresamarbejde. Værktøjerne koger tung viden og best practice ned til pædagogiske aktiviteter, forældremøder, aktiviteter i hjemmet, refleksionsprocesser på stue- og personalemøder. Værktøjerne er udviklet og afprøvet sammen med pædagoger, ledere, forældre og børn.

Læs mere om 'Sprog er en gave' og download de tre værktøjer: