Projekt ‘God skolestart’ i Gladsaxe Kommune

Med hjælp fra Amondo har Gladsaxe Kommune gennemført projekt ’God skolestart’, som styrker udsatte børns overgang fra dagtilbud til skole, så børn og forældre oplever pædagogisk kontinuitet og en god og tryg start på skolelivet

I projektet har Amondo faciliteret en tværfaglig udviklingsproces med løbende inddragelse af relevante fagpersoner, forældre og børn. Målet var at styrke et koordineret tværfagligt samarbejde, udvikle procedurer og tydelige aftaler i forbindelse med overdragelse af viden om barnet, samt sikre en mere systematiseret forældreinddragelse i forbindelse med skolestart for udsatte børn.

Udviklingsprocessen mundede ud i indsatsen intensiverede overdragelsesforløb, som blev afprøvet i forbindelse med skolestart 2016.

De intensiverede overdragelsesforløb blev evalueret i september 2016 og viste gode resultater hos både børn, forældre og medarbejdere. I 2017 rulles indsatsen ud til alle distrikter i Gladsaxe Kommune.

Projekt ’God skolestart’ har modtaget økonomisk støtte fra puljen ’Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole’.