Procesdesign og projektledelse:

Før projektet ud i livet med succes

Fjern små og store bump på vejen, og sæt handling bag målene. Inddrag medarbejdere, fagpersoner og ledere i processen. Lyt til borgerne - børn, forældre, minoriteter. Opnå tilfredshed og engagement fra alle sider

I kender målet for projektet, men vejen frem i form af ’hvordan’, ’hvem’ og ’hvor’ er uklar. Få hjælp til at opnå overblik og planlægge processen. Gør det overskueligt for de involverede medarbejdere at gå fra mål til handling.

Jeg rådgiver projektledere og arbejdsgrupper/projektgruppe og hjælper med at designe og gennemføre inddragende udviklingsprocesser, der f.eks. skal hjælpe kommuner til at give udsatte børn en bedre skolestart.

Min styrke er at strukturere jeres dialog og viden. Som facilitator kan jeg hjælpe jer til af få afklaring og blive klar til at føre projektet ud i livet – herunder hvilke overvejelser som er nødvendige, hvem der skal inddrages, og hvordan I skal strukturere forløbet for at kunne nå i mål.

Jeg kan hjælpe jer med:

 • Idéudvikling, projektbeskrivelse og rådgivning om fundraising
 • Processtøtte og facilitering i gennemførsel af projektet
 • Inddragelse af målgruppens perspektiver (f.eks. børn og borgere)
 • Inddragelse af relevante medarbejdere og fagpersoner
 • Løbende sparring til projektlederen
 • Dokumentation og formidling af projektets erfaringer og metoder
 • Evaluering

 

 

3 fordele for projektlederen og arbejdsgruppen/projektgruppen

 1. Effektive samarbejds- og planlægningsprocesser
  I får hjælp til at bringe viden og erfaringer i spil gennem struktureret dialog og samarbejdsprocesser, der skaber engagement. I arbejder mod fælles mål.
 2. Videndeling og faglig refleksion
  I vil øge jeres kompetencer gennem videndeling og faglig refleksion, og I får inspiration til nye metoder og værktøjer.
 3. Metoder til implementering
  I får hjælp til planlægningsprocessen, og udvikling af metoder og værktøjer, så I kan implementere og sætte handling bag målene.

 

 

Mit fokus er projektledere og arbejdsgrupper/projektgrupperog andre medarbejdere i kommuner, hos NGO’er o. lign., der har til opgave at planlægge og gennemføre projekter og udviklingsprocesser.

Jeg kan gå ind i en afgrænset del af et projekt, hvor jeg hjælper projektledere og arbejdsgrupper/projektgrupper på vej. I nogle projekter kan jeg også agere ekstern projektleder, hvor jeg hjælper med at tilrettelægge og gennemføre hele processen i samarbejde med en intern projektleder f.eks. i en kommune.

Tværfaglig udviklingsproces i projekt ’God Skolestart’

Amondo har hjulpet Gladsaxe Kommune med at designe og facilitere en tværfaglig udviklingsproces med løbende inddragelse af relevante fagpersoner, forældre og børn i projekt ’God Skolestart’. Målet var at styrke udsatte børns overgang fra dagtilbud til skole, så børn og forældre oplever pædagogisk kontinuitet og en god og tryg start på skolelivet.

Læs mere