Projektudvikling og projektledelse

Vi hjælper med at udvikle og gennemføre jeres projektidéer og rådgiver projektledere 

Amondo har mange års erfaring med at hjælpe ildsjæle, kommuner, foreninger m.fl. med at udvikle, gennemføre og evaluere udviklingsprojekter.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Projektledelse 
  • Idéudvikling
  • Rådgivning om fundraising
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse
  • Processtøtte i gennemførsel af projektet
  • Inddragelse af målgruppens perspektiver
  • Løbende sparring til projektlederen
  • Dokumentation og formidling af projektets erfaringer og metoder
  • Evaluering

Projekt ‘God skolestart’

Amondo har som ekstern projektleder hjulpet Gladsaxe Kommune med at gennemføre projekt ’God skolestart’, som styrker udsatte børns overgang fra dagtilbud til skole, så børn og forældre oplever pædagogisk kontinuitet og en god og tryg start på skolelivet.

Læs mere

Louise Lading Clausen, udviklingskonsulent i Gladsaxe Kommune

"Jeg var rigtig glad for mit projektcoachingforløb med Mette Wybrandt fra Amondo. Mette er super skarp og har stor indsigt i udviklingsprojekter i politisk styrede organisationer. Hun fanger lynhurtigt komplekse problemstillinger og kommer med gode løsningsforslag til, hvordan de kan håndteres. Jeg er igennem forløbet blevet styrket i min projektlederrolle og har fået brugbare input til, hvordan man som projektleder kan agere i en stor og kompleks forandringsproces."

Anja Helle Kreutzmann og Karin Forbord Hansen, projektledere, projekt Bydelsmødre i Frederiksberg Kommune

"Det har været en inspirerende og lærerig proces at benytte Mette Wybrandt fra Amondo som projektmentor.
 Mette formåede med stor empati og indsigt, at få os til at reflektere over rammen og indholdet i vores projekt, og vi blev klædt på til at varetage projektledelsen. 
Slutproduktet var en række skræddersyede projektlederværktøjer, som vi benytter i vores daglige projektledelse.

"