Kommunal strategiudvikling

Skoleudviklingsstrategi i Lyngby-Taarbæk Kommune

Amondo har hjulpet Lyngby-Taarbæk Kommune med at strukturere og sammenskrive kommunens Skoleudviklingsstrategi 2020. Skolestrategien er blevet til på baggrund af en dialogproces, der involverede lærere, pædagoger, elever, forældre, politikere, erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner.

Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle samle de mange input til en strategi. Amondo har i den proces løbende udarbejdet oplæg til strategiens struktur og sammenskrevet strategien på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser og dokumentation fra dialogprocessen.

 

Strategi for frivillighed og medborgerskab

Amondo har hjulpet Lyngby-Taarbæk Kommune med sparring og gennemskrivning af kommunens Strategi for frivillighed og medborgerskab.

Strategien er blevet til på baggrund af input fra et udvalg bestående af politikere og repræsentanter for de frivillige, en følgegruppe med 10 frivillige fra forskellige foreninger og projekter, samt to borgermøder.

Skoleudviklingsstrategi LTK jpg

Strategi for frivillighed og medborgerskab