Børn og unge sætter aftryk på ny strategi

Projektet:

Egmont Fonden vil styrke inddragelsen af udsatte børn og unge

Egmont Fonden ønskede at analysere børn og unges oplevelse af at blive inddraget i samfundets beslutningsprocesser, som vedrører dem selv og deres liv. Fonden ville udvikle modeller for mere og bedre inddragelse af børn og unge i samfundets beslutningsprocesser. Målet var at udarbejde en ny strategi for inddragelse af børn og unge, som skulle ligge til grund for Egmont Fondens investeringer og bevillinger.

 

Amondos rolle:

Design, gennemførsel og dokumentation af børne- og ungeworkshops

Mette Wybrandt designede, gennemførte og dokumenterede otte workshops med børn og unge. Målet var at indhentning erfaringer og perspektiver på inddragelse. Deltagerne var:

- anbragte børn i alderen 11-14 år (en del af Learning Kid Council)
- elever fra 8. klasse i Gribskov Kommune
- elever fra 4. klasse i Frederiksberg Kommune
- kronisk syge unge i alderen 16-22 år (en del af Ungepanelet på Rigshospitalet).

Opgaver:

- Løbende sparring om inddragelse af børn og unge til projektleder

- Design og gennemførsel af 2 x 4 workshops med børn og unge

- Udarbejdelse af opsamlingsnotat om børn og unges perspektiver på inddragelse

- Sparring på udvikling af Egmont Fondens principper for inddragelse af børn og unge

 

Resultat:

Børn og unge blev inddraget respektfuldt og har sat aftryk på ny strategi

Børnene og de unges perspektiver blev indhentet gennem dialog og øvelser, der var meget varierede i både form og indhold, så alle typer af børn og unge blev tilgodeset. Efterfølgende blev deres perspektiver brugt direkte i arbejdet med at udarbejde fondens principper for inddragelse af børn og unge, samt strategien 'Barnets perspektiv'. Egmont Fonden ønsker med strategien at at bidrage til mere og bedre inddragelse af udsatte børn og unge.

Fondens principper for inddragelse af børn og unge:

- Børn og unge må aldrig manipuleres eller inddrages symbolsk
- Børn og unge skal opleve at blive mødt med oprigtig interesse, åbenhed, tillid og anerkendelse
- Inddragelsesmetoderne skal tage højde for børnene og de unges alder og situation
- Inddragelsen skal skabe værdi for børnene selv og medvirke til at træne deres kompetencer i at deltage
- Børn og unge skal vide, hvorfor de inddrages, og hvad der kommer ud af aktiviteten
- Inddragelse af børn og unges perspektiv skal være tænkt med i alle faser af et projekt fra planlægning over beslutning og gennemførelse til evaluering.

 

 

"Vi har været vældig glade for samarbejdet med Amondo, som har været præget af god projektstyring, flot eksekvering og fine resultater. Mette er virkelig dygtig til at kommunikere med børn på en respektfuld og anerkendende måde og samtidig sikre, at børnenes input efterfølgende sættes ind i en større sammenhæng."

- Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden

 

Læs Egmont Fondens strategi for børneinddragelse 

 

Egmont workshop

Titel: Børn og unges stemmer  på dagsordenen
Opgavetype: Design, gennemførsel og dokumentation af børne- og ungeworkshops
Kunde: Egmont Fonden
Periode: 2015
Publikation: Egmont Fondens strategi for børneinddragelse