Fælleshaver skaber sammenhold i boligområder – guide hjælper på vej

Projektet:

Beboerdrevne fælleshaver skal styrke naboskabet i tre udsatte boligområder

Beboerne i tre almene boligområder i Helsingør oplevede, at de grønne arealer mellem boligblokkene var for ’friserede’. Der manglede udeliv, så naboskabet kunne blomstre i fælles haver. Derfor tog Områdesekretariat Helsingør og foreningen Haver til Maver initiativ til projektet ’Bo & Gro’.

Målet med projektet var at skabe en opblomstring af naboskabet gennem etablering af fælleshaver, udekøkkener og sociale aktiviteter. Beboerne skulle opleve øget socialt netværk, og at området blev et mere trygt og rart sted at leve.

Projektet var et samarbejde mellem Områdesekretariat Helsingør og foreningen Haver til Maver. Projektet modtog økonomisk støtte fra Nordea-fonden.

 

Amondos rolle:

Procesdesign, beboerinddragelse og medforfatter til guide

Mette Wybrandt var igennem 2 år ansvarlig for at dokumentere projektets erfaringer og udvikle en guide til beboerdrevne fælleshaver i tæt samarbejde med beboere, Områdesekretariatet Helsingør og Haver til Maver.

Et bærende element gennem hele Amondos udviklingsproces har været inddragelse af beboere, medarbejdere og fagfolk gennem antropologisk inspirererede kvalitative metoder. Mette Wybrandt har ’oversat’ erfaringer og fortællinger til konkrete dialog- og planlægningsværktøjer, som er lige til gå til for andre, der ønsker at starte en lignende proces.

Processen bestod af løbende interview med beboere og professionelle, som var involveret i projektet, besøg i haverne, sparring på metoder til beboerinddragelse og udvikling af konkrete værktøjer til dialog og inddragelse. Værktøjerne blev samlet i en pilotversion af guiden, som blev testet. På baggrund af erfaringerne blev den endelige version af guiden udarbejdet.

Opgaver:

- Løbende dialog og sparring med projektleder og statusmøder med projektejere

- Løbende beboer- og medarbejderinddragelse (interview, workshops, test af værktøjer og indhold i guide)

- Indsamling og bearbejdning af dokumentation (logbøger, faglitteratur, metodebeskrivelser, værktøjer)

- Udvikling af fase-model til beskrivelse af proces til udvikling af fælleshaver – fra idé til realisering

- Primær forfatter til kapitel om projektlederens rolle og opgaver, samt kapitlerne der beskriver de fem faser inkl. dialogværktøjer (ekskl. personlige beretninger).

- Løbende koordination og sparring med medforfatter Daniel Hervik (Haver til Maver)

- Sparring på layout af guide

 

Resultat:

Styrket naboskab og gratis guide med konkrete og afprøvede værktøjer til at starte en fælleshave

Fra 2015 til 2017 blev der udviklet tre beboerdrevne fælleshaver boligområderne Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør.

Resultatet af Amondos opgave er en guide til etablering af beboerdrevne fælleshaver målrettet initiativtagere og projektledere. Guiden indeholder erfaringer, viden og gode historier, der giver projektledere værktøjer til at lede en beboerinddragende proces fra idé til forankring af fælleshaver.

Resultatet af projektet er, at haverne har bygget bro mellem etniske grupper, styrket naboskabet og inddraget en blandet beboergruppe. Det viser en rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

 

"Mettes arbejde har båret præg af høj faglighed, kreativitet og professionalisme - helt tydeligt, med et reelt ønske om at sætte positive aftryk i andre menneskers liv."
Daniel Hervik, Udviklingschef, Haver til Maver

 

Hent den gratis guide
Artikel om guide - Altinget

TV2 Lorry om guide og fælleshavens værdi

Projekt: Bo & Gro
Opgavetype: Procesdesign, beboer- og medarbejderinddragelse, medforfatter til guide med inspiration og konkrete procesværktøjer
Kunde: Haver til Maver og Områdesekretariat Helsingør
Projektperiode: 2015-17
Publikation: BoGro – en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder