1:1 rådgivning- og sparringsforløb for projektledere

Står du som projektleder over for et større og komplekst forandringsprojekt, hvor der er meget på spil, og hvor det kan være svært at navigere i spændingsfeltet mellem ledelse, politik og frontmedarbejdere – og ønsket om at skabe en positiv forandring på borgerniveau?

Synes du det kan være svært at få overblik, finde fokus og skabe struktur? Har du en oplevelse af, at du som projektleder aldrig rigtigt bliver færdig og har måske svært at parkere eller uddelegere dele af et projekt?

1:1 rådgivning- og sparringsforløb for projektledere er et alternativ til et projektlederkursus med fokus på at få projektet ud at leve i praksis.

“Mette er utrolig skarp og har stor indsigt i udviklingsprojekter i politisk styrede organisationer. Hun fanger lynhurtigt komplekse problemstillinger og kommer med gode løsningsforslag til, hvordan de kan håndteres.

Jeg er gennem et godt forløb blevet styrket i min projektlederrolle og har fået brugbare input til, hvordan jeg som projektleder kan agere i en stor og kompleks forandringsproces. Det har været et rigtig godt forløb.”

– Louise Lading Clausen, udviklingskonsulent i Gladsaxe Kommune

Du får som projektleder

 • mulighed for at tale komplekse problemstillinger igennem fra mange vinkler
 • sparring tæt på din praksis
 • et frirum til at reflektere over dit projekt
 • hjælp til at komme op i helikopterperspektiv
 • hjælp til at holde fokus, få overblik, prioritere, og se fremdrift i et projekt
 • hjælp til at skabe balance mellem leverancer, kvalitet, ressourcer, organisering og deadlines
 • hjælp til at nå hele vejen rundt om strategisk projektledelse, relationsledelse og ledelse af den daglige drift af projektet
 • en rådgiver og udfordrer, som hjælper dig til at se nye vinkler på dine opgaver og støtter dig i at nå projektets mål.

”Mette Wybrandt er exceptionel god til at nedbryde noget stort og komplekst og gøre det ultra-konkret – tæt på praksis. Jeg oplever, at en vigtig del af projektet er blevet helt tydeligt og konkretiseret med Mettes hjælp. Hun har blandt andet hjulpet mig med at bryde de møder ned, jeg skal ud at holde i kommunerne ved at gennemtænke dem sammen med mig fra start til slut, nærmest som et rollespil, hvor vi gennemgår forskellige scenarier sammen, hvor hun samtidig trækker på sin store rygsæk af erfaringer. Det er utroligt værdifuldt.”

”Mette Wybrandt har inspireret mig meget i processen, fordi jeg tydeligt kan mærke, at hun brænder så utroligt meget for det, hun laver. Hun har 100 procent fokus på at skabe værdi, hele vejen. Så hun leverer – også mere, end jeg havde forventet.”

– Tina Gliese Schjerling, projektleder hos foreningen Haver til Maver

Forløbet er altid tilpasset dine behov

Jeg har mange års indsigt og erfaring med forandrings- og udviklingsprojekter i politisk styrede organisationer. Og jeg har stor viden og erfaring på dagtilbud-, skole- og PPR-området og et bredt kendskab til kommuner i hele landet.

Sammen afdækker vi dine behov og skræddersyr rådgivning- og sparingsforløbet, så det bliver meningsfuldt og opleves som en reel hjælp i dit arbejde.


Eksempel på forløb:

 • 1 opstartsmøde à 2 timer, rammesætning af forløb
 • 3 sparringsmøder à 2 timer
 • Løbende sparring pr. telefon og mail (2 timer)

 

Priser

Timepris: kr. 1.500 ex moms

Klippekort: 10 timer à kr. 1.300 ex moms = 13.000 kr. ex moms

Priserne er inklusiv transport inden for Storkøbenhavn

Jeg glæder mig til at høre fra dig – ring eller skriv:

Mette Wybrandt
Cand.scient.pol., ejer Amondo

Tlf. 51 92 34 75
mw@amondo.dk