Proces- og læringsværktøjer:

Udbred nyttige metoder og viden

Få hjælp til at udvikle hands-on værktøjer, der kan omsætte kompleks viden og abstrakte mål til konkrete handlinger.

Få samlet udviklings- og læringsprocesser i konkrete, let-læselige værktøjer med fokus på dialog, refleksion, samarbejde, inddragelse, læring og implementering.

Mit speciale er at udvikle værktøjer inden for komplekse videnstunge processer. Mit fokus er at oversætte specialviden og mål til handlingsrettede værktøjer for at sætte positivt aftryk hos mennesker. Et værktøj kan handle om at planlægge en inddragende proces til at etablere fælleshaver i udsatte boligområder. Et andet kan inspirere lærerteam til faglig refleksion om inkluderende læringsmiljøer.

Jeg samarbejder typisk med kommuner, NGO’er, foreninger eller via fondsfinansierede projekter på tværs af aktører.

Inddragelse i praksis

Værktøjerne er ’hands-on’ til konkrete situationer f.eks. møder og undervisning, hvor fokus er på faglig refleksion, at skabe god dialog eller engagere børn i en læringsproces.

Jeg udvikler værktøjerne i tæt samarbejde med jer og inddrager erfaring, viden og oplevelser hos relevante medarbejdere, målgrupper m.fl. En bonus er, at mange oplever, at de får kvalificeret deres egne metoder og processer undervejs.

3 FORDELE VED AT UDVIKLE OG BENYTTE PROCES- OG LÆRINGSVÆRKTØJER


1. KONKRETE HANDLINGSRETTEDE VÆRKTØJER
Fagprofessionelle som lærere, pædagoger, PPR-psykologer, boligsociale, projektledere m.fl. får inspiration til konkret undervisning, engagerende møder og effektive planlægningsprocesser.

2. KOMPETENCELØFT, REFLEKSION OG VIDENDELING
Projektledere, medarbejdere og fagprofessionelle oplever et kompetenceløft. De får viden, værktøjer og inspiration til faglig refleksion og videndeling.

3. OPTIMAL UDBREDELSE AF METODER OG VIDEN
Proces- og læringsværktøjer kan bruges til dokumentation og formidling af metoder og projekterfaringer, som andre kan få adgang til. Specialviden og best practice bliver omsat til praksisrettede værktøjer til bestemte målgrupper.

5 vigtige faser i udvikling af værktøjer

FASE 1:
INDDRAGENDE BEHOVSANALYSE


Borgere og medarbejdere inddrages i behovsanalyse

FASE 2:
RESEARCH OG RÅSKITSER


Desk research, analyse og udvikling af disposition og råskitser af værktøj

FASE 3:
UDARBEJDELSE AF PILOTVERSION


Løbende inddragelse af medarbejdere, layout og produktion af pilotversion

FASE 4:
TEST AF
PILOTVERSION


Test i praksis blandt relevante medarbejdere og borgere

FASE 5:
EVALUERING OG FÆRDIGT VÆRKTØJ


Evaluering og udarbejdelse af endelig version af værktøj

"Mette er udvikler og medforfatter af BoGro-håndbogen, hvor erfaringer, viden og gode historier fra BoGro er samlet i en guide. Arbejdet har båret præg af høj faglighed, kreativitet og professionalisme, og, helt tydeligt, med et reelt ønske om at sætte positive aftryk i andre menneskers liv."

- Daniel Hervik, Udviklingschef, Haver til Maver