Mette Wybrandt

Ejer Amondo | Rådgivning om forandringsprocesser og udviklingsprojekter

Forandrings- og udviklingsprocesser der sætter positivt aftryk hos mennesker

Ligeværdige møder mellem mennesker, kulturforståelse, nysgerrighed og respekt. Jeg er drevet af at bringe menneskers viden, erfaringer og kompetencer i spil gennem strukturerede dialog- og samarbejdsprocesser. Alt sammen med det formål at sætte positivt aftryk hos de mennesker, det handler om.

Inddragende og handlingsorienterede forandringsprocesser

Som cand.scient.pol., med mere end 15 års erfaring samt 25 års internationalt frivilligt arbejde med børn og unge har jeg specialiseret mig i at designe, rådgive om og gennemføre forandringsprocesser og udviklingsprojekter.

Min styrke er at kombinere kreative og analytiske processer og inddrage både medarbejdere, borgere, børn og unge i forandringsprocesser, hvor målet er klart, men vejen uklar.

  • Mange års indsigt og erfaring med udviklingsprojekter i politisk styrede organisationer
  • Speciale i at udvikle handlingsorienterede løsningsforslag på komplekse problemstillinger i samarbejde med relevante ledere og medarbejdere
  • 1:1 rådgivning af projektledere i at navigere i en større og kompleks forandringsproces
  • Stor erfaring i udvikling af proces- og læringsværktøjer til at udbrede metoder og viden samt understøtte inddragelse, dialog, samarbejde og læring.

Jeg løser opgaver for både den offentlige sektor, foreninger, fonde og virksomheder – enten i en afgrænset del af et projekt eller som ekstern projektleder.

"Mette er utrolig skarp og har stor indsigt i udviklingsprojekter i politisk styrede organisationer. Hun fanger lynhurtigt komplekse problemstillinger og kommer med gode løsningsforslag til, hvordan de kan håndteres. Jeg er igennem et godt forløb blevet styrket i min projektlederrolle og har fået brugbare input til, hvordan jeg som projektleder kan agere i en stor og kompleks forandringsproces. Det har været et rigtig godt forløb."

- Louise Lading Clausen, udviklingskonsulent i Gladsaxe Kommune

Fondsstøttede signaturprojekter

Signaturprojekter – også kaldet ’hjertebarnsprojekter’ –  er en naturlig del af mit virke. Jeg har flere gange iværksat egne projekter, hvor fokus er børn og voksnes muligheder for at udvikle sig til ligeværdige borgere i et demokratisk samfund.

I disse projekter har jeg fokus på læring, nysgerrighed, demokratisk dannelse, medborgerskab, fællesskaber, eksistentielle spørgsmål osv. Her samarbejder jeg med fagpersoner, der brænder for projektet, hvor vi finder finansiering gennem fonde og puljer. Resultatet er typisk nytænkende værktøjer til et konkret formål, som f.eks. Læringapp’en Paulus og materialerne ’Inkluderende læringsmiljø’.

Læringsapp: Paulus – på opdagelse i kirken
Gratis app til børn i alderen 7-13 år til at gå på opdagelse i kirkerummet, der giver anledning til at tale med børnene om de store spørgsmål, der ikke findes entydige svar på.


 

Et team af specialister

Jeg har et fast team af specialister, som jeg har samarbejdet med gennem flere år.

Sara Hedegaard Jensen 
Psykolog i PPR, cand.psych.aut.

Sara har fokus på at gøre en forskel for de børn, der bevæger sig på kanten af fællesskabet. Hun har været med i en række udviklingsprojekter, hvor børn, inklusion, inddragelse og deltagelse er i centrum.

Nina Bundgaard Holck
Integrationsmentor, cand.scient.anth.

Nina har fokus på at styrke sårbare borgeres medborgerkompetencer og hjælpe nye borgere med at finde fodfæste i det danske samfund.

Maria Løkke Rasmussen
Cand.mag i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, LearnRight

Maria har fokus på at styrke læringsprocesser og fremme menneskerettighedsuddannelse og demokratisk deltagelse.