60 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund gør en forskel som aktive medborgere

Projektet:

Projekt vil motivere udsatte kvinder til at deltage aktivt i samfundet

To boligsociale helhedsplaner i Helsingør og Nivå oplevede, at mange nydanske kvinder havde en lav deltagelse i civilsamfundet og et begrænset kendskab til det danske samfund og demokrati. Amondo og IntegrationsMentor tog sammen med helhedsplanerne initiativ til projektet ’Aktive kvinder gør en forskel’.

Målet med projektet var at styrke kvindernes viden og kompetencer som aktive medborgere. Kvinderne skulle have en oplevelse af at kunne få indflydelse på egen hverdag gennem aktiv deltagelse i civilsamfundet. Projektet skulle desuden styrke kvindernes netværk og dermed integration.

Projektet modtog økonomisk støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

Amondos rolle:

Design af projekt, facilitator og underviser på kursus

Mette Wybrandt designede, tilrettelagde og gennemførte kompetenceudviklingsforløbene for 60 kvinder i samarbejde med Nina Holck fra IntegrationsMentor og en række boligsociale medarbejdere.

Forløbet bestod af:
- et opstartsmøde med repræsentanter fra målgruppen
- inspirationsture til bl.a. socialøkonomiske virksomheder
- tre seminarer
- en aktivitetskoordinatorworkshop i hvert af de to boligområder
- en diplomfest med deltagelse af lokalpolitikere.

Mette Wybrandt og Nina Holck udviklede på baggrund af forløbene en guide med inspiration til boligsociale medarbejdere. Guiden skulle styrke aktivt medborgerskab blandt borgere, der har svært ved at finde fodfæste i det demokratiske samfundsfællesskab.

Opgaver:

- Projektledelse, design af forløb og løbende dialog med boligsociale medarbejdere

- Planlægning og gennemførsel af opstartsmøde med repræsentanter fra målgruppen

- Udvikling af faglige oplæg og øvelser om aktivt medborgerskab

- Gennemførelse af 2 x 3 halvdagsseminarer for i alt 60 kvinder om aktivt medborgerskab

- Gennemførelse af 2 workshops for 10 aktivitetskoordinatorer

- Udarbejdelse af guide om aktivt medborgerskab med viden og inspiration til boligsociale medarbejder

 

Resultat:

Kvinder styrker deres viden og netværk i syv konkrete initiativer

Projektet mundede ud i syv projekter, hvor kvinderne på eget initiativ nu arbejder videre med blandt andet, at:

- fremme tosprogede børns sproglige udvikling
- styrke tosprogede unges mulighed for uddannelse, praktik og arbejde
- etablere et multikulturelt madværksted, et sy-værksted og en kvindeklub
- opstart af Natteravnene i Nivå.

Evalueringen af forløbet viser, at kvinderne har styrket deres viden og kompetencer som medborgere, og at de har fået et større netværk. Kvinderne har samtidig taget fat på nogle udfordringer lokalt og forsøgt at gøre en positiv forskel, som styrker sammenholdet og lokalsamfundet.

 

”Kursusforløbet har fået kvinderne til at tænke over deres drømme og ideer på en ny måde. De har opdaget, hvad de selv kan bidrage med. De er kommet ind til kernen af, hvad de kan. De har fået øje på deres egne ressourcer og kompetencer. Det har givet kvinderne et godt løft.”

- Majda Hamad, boligsocial medarbejder Nøjsomhed

 

”Forløbene har gjort, at kvinderne er kommet ud af hjemmet. De har fået viden om det danske samfund og er blevet taget alvorligt som medborgere. Det er med til at flytte dem og styrke deres identitet.”
- Mette Stenbæk Andersen, boligsocial medarbejder Nivå Nu

 

”Jeg er meget imponeret. Jeg vil rigtig gerne føre idéerne ud i livet. Jeg glæder mig bare til at komme i gang.”
- Deltager fra Nøjsomhed

Aktive kvinder

Projekt: Aktive kvinder gør en forskel – kompetenceudviklingsforløb og værktøjer til at styrke aktivt medborgerskab
Amondos opgave: Projektledelse, design og gennemførsel af kursusforløb om aktivt medborgerskab, dokumentation
Kunde: Puljen 'Aktivt medborgerskab', Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Projektperiode: 2016
Samarbejdspartnere: IntegrationsMentor, de boligsociale helhedsplaner Nøjsomhed og Nivå Nu
Publikation: Guide til aktivt medborgerskab

Bestil en gratis pdf-udgave af Guide til aktivt medborgerskab

  Fornavn og efternavn (skal udfyldes)

  e-mail (skal udfyldes)

  Stilling (skal udfyldes)

  Ansættelsessted (skal udfyldes)

  Bestil gratis digital version af kursusmateriale

  Når du klikker på knappen 'Bestil gratis pdf-udgave' accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.