Alle børn skal have lyst til at lære

Projektet:

Værktøjer til at understøtte inkluderende læringsmiljøer

Mange skoler oplever, at det kan være svært at inkludere alle børn med særlige behov. Hvis vi for alvor skal skabe en inkluderende skole, har alle aktører et ansvar for at løfte deres del af opgaven. Det kræver et styrket systematisk og velkoordineret samarbejde mellem lærere, skoleledere og PPR, og et metodefællesskab.

Amondo tog initiativ til projektet: ’Alle børn har lyst til at lære’, hvor målet var at udvikle konkrete værktøjer, der skal understøtte arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Gribskov og Frederiksberg Kommune og modtog kr. 1,4 mill. i støtte fra Egmont Fonden.

 

Amondos rolle:

Initiativtager, projektleder og medforfatter til serien ’Inkluderende læringsmiljø’

Mette Wybrandt tog initiativ til projektet i samarbejde med PPR-psykolog Sara Hedegaard Jensen. Amondo stod for projektudvikling, fundraising og projektledelse, samt design og gennemførsel af en inddragende tværfaglig udviklingsproces med elever, lærere, pædagoger, psykologer og ledere i Gribskov og Frederiksberg Kommune.

Opgaver:

- Projektledelse og fundraising

- Projektledelse og løbende statusmøder med styregrupper i to kommuner og Egmont Fonden

- Procesdesign og facilitering af tværfaglig udviklingsproces

- Udvikling, test og færdiggørelse af 5 værktøjer til fem materialer: ’Inkluderende læringsmiljø’

- Koordination af layout og produktion af materialer

- Design og facilitering af elev-evaluering

- Udbredelses- og formidlingskampagne om projektets materialer og resultater

 

Resultat:

Inddragende udviklingsproces  og værktøjer, der inspirerer

Resultatet af projektet er 5 gennemtestede materialer, der inspirerer og støtter lærere, skoleledelser og PPR-psykologer i at skabe resultater i inkluderende læringsmiljøer. Mere end 800 lærere, pædagoger, psykologer og andre fagfolk har p.t. valgt at downloade den gratis pdf-udgave af materialerne.

-  Inspirationskatalog til lærere og pædagoger
-  Guide til elevinddragelse
-  Refleksionsværktøj til team
-  Guide til skoleledelse og PPR
-  Supervisionsværktøj til PPR-psykologer

 

"Både elever, lærere og psykologers viden og erfaringer er blevet anerkendt og anvendt i udviklingsarbejdet. Det er praktikere, der har sat ord på, hvad der var brug for i praksis. Tilbagemeldingerne fra vores ledere er, at værktøjerne understøtter og udvikler lærernes eksisterende praksis i forhold til at skabe inkluderende læringsmiljø. Værktøjerne er så gennemarbejdede og konkrete, at de er nemme at arbejde med. De er samtidig så fleksible, at de tilgodeser forskellige behov.”

- Lisbeth Due Pedersen, centerchef, Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune

 

”Vi har testet materialerne og kan se, hvordan de kan bruges af vores dygtige lærere og pædagoger. Det er konkrete værktøjer, som gør hverdagen lettere for alle.”

- Helle Postholm, skoleleder Skt. Helene Skole i Gribskov Kommune

 

”En rød inklusionstråd. Gennemtænkt og gennemarbejdet materialesamling til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i skolen med alle aktører på banen. Jeg må på det varmeste anbefale at afprøve materialesamlingen – også i min kommune!”

- Af Christina Krolmer, anmeldelse i Folkeskolen, 26. nov. 2013

Læs hele anmeldelsen her

Projekt: Alle børn har lyst til at lære
Amondos opgave: Initiativtager, projektleder og medforfatter
Kunde: Egmont Fonden
Projektperiode: 2012-14
Samarbejdspartnere: PPR psykolog Sara Hedegaard Jensen, Gribskov og Frederiksberg Kommune
Publikationer: Serien ’Inkluderende læringsmiljø’

Bestil gratis pdf-udgave af serien 'Inkluderende læringsmiljø'

Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor og klik 'Bestil gratis pdf-udgave'.
Herefter vil du modtage en e-mail med de 5 materialer.

  Fornavn og efternavn (skal udfyldes)

  e-mail (skal udfyldes)

  Stilling (skal udfyldes)

  Ansættelsessted (skal udfyldes)

  Når du klikker på knappen 'Bestil gratis pdf-udgave' accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

  Serien 'Inkluderende læringsmiljø' (5 materialer). Forfattere: Mette Wybrandt, cand.scient.pol., Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut.