Leg spiller en vigtig rolle i dagtilbud

Projektet:

Gladsaxe vil styrke inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud

Specialpædagoger og dagtilbudspædagoger i Gladsaxe Kommune oplevede, at de savnede fælles metoder og et fælles sprog om legen som en vigtig del af arbejdet med børn med særlige behov. Områdeinstitution Bagsværd og PPR-teamet tog derfor initiativ til projektet ’Leg og bevægelse – udvikling og afprøvning af nye veje til inklusion af børn med særlige behov’.

Målet med projektet er at styrke inkluderende fællesskaber, hvor alle børn har lige mulighed for at deltage aktivt og bidrage positivt. Det sker gennem udvalgte aktiviteter og rammer, der fremmer leg.

Metodefællesskabet skal samtidig styrke samarbejdet mellem det almenpædagogiske og det specialpædagogiske.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra BUPL’s udviklingspulje.

 

Amondos rolle:

Facilitator i udviklingsproces og forfatter til inspirationskatalog

Mette Wybrandt har tilrettelagt og gennemført udviklingsprocessen i samarbejde med den ansvarlige PPR-teamleder og områdeleder i Gladsaxe Kommune.

Processen bestod af:

  • tre udviklingsworkshops
  • løbende afprøvning af tiltag i praksis
  • en evaluerings- og opsamlingsworkshop.

På baggrund af udviklingsarbejdet har Mette Wybrandt udviklet et inspirationskatalog med faglig inspiration, dialog- og refleksionsøvelser samt eksempler på tiltag, som er blevet afprøvet i projektperioden.

Opgaver:

- Procesdesign og facilitering af udviklingsworkshops med pædagoger og ledere fra dagtilbud samt specialpædagoger fra PPR

- Udvikling af faglige refleksionsøvelser med fokus på leg i pædagogiske læringsmiljøer

- Dokumentation og udarbejdelse af inspirationskatalog

 

Resultat:

Inspirationskatalog til dialog og tværfaglige drøftelser

Projektet er gennemført som en tværfaglig udviklingsproces på tværs af dagtilbud og specialpædagoger i PPR. Det har givet mulighed for at opbygge et fælles sprog om legen i det pædagogiske læringsmiljø og dele viden og erfaringer.

I arbejdet med at styrke de inkluderende børnefællesskaber er der afprøvet nye måder at styrke et systematisk samarbejde om legen.

På baggrund af udviklingsarbejdet har Mette Wybrandt udviklet et katalog med faglig inspiration, dialog- og refleksionsøvelser, der er udbredt til alle dagtilbud og specialpædagoger i Gladsaxe Kommune.

Kataloget bliver brugt som inspiration til refleksion og tværfaglige drøftelser på møder, workshops og i det konkrete arbejde med at understøtte børns leg i feltet mellem almen- og specialpædagogik.

 

”Jeg oplevede Mette som en super-stærk procesfacilitator med spændende og vedkommende øvelser, der både formåede at skabe dialog mellem og på tværs af dagtilbudspædagoger og specialpædagoger og som samtidig gav grobund for individuelle refleksioner.

Mette var god til at fastholde den rød tråd igennem hele forløbet samtidig med, at hun bidrog med inspiration til nye veje og tanker i vores arbejde med leg og inkluderende børnefællesskaber.”

- Gry Andsager, PPR-teamleder i Gladsaxe Kommune

Projekt: Leg og bevægelse – udvikling og afprøvning af nye veje til inklusion af børn med særlige behov
Amondos opgave: Facilitering af udviklingsproces, udvikling af refleksionsøvelser og inspirationskatalog
Kunde: Gladsaxe Kommune og BUPL’s udviklingspulje
Projektperiode: 2018-19
Publikation: Inspirationskataloget ’Legen i pædagogiske læringsmiljø’