Lærings app gør det sjovt for børn at gå i kirke

Projektet:

App skal inkludere børn i gudstjenesten

Idéen til app’en Paulus opstod en juleaften, da projektets initiativtager og projektleder, Mette Wybrandt, var i kirke med sine børn. Børnene forbandt ikke julen med kristendommen, og overordnet havde de ikke nogen god oplevelse af at gå i kirke.

Tanken bag app’en er, at børn på en legende og lærende måde kan gå på opdagelse i kirkerummet, lære om dagens tekst under gudstjenesten, quizze om deres viden om Det Nye Testamente, gå på opdagelse i illustrationer om Jesus’ liv og få viden om de kristne højtider.

I samarbejde med to lokale kirker udviklede Mette Wybrandt et projekt, som mundede ud i den første version af læringsapp’en Paulus. Projektet modtog støtte af Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

 

Amondos rolle:

Initiativtager og projektleder

Mette Wybrandt var initiativtager til app’en, og projektleder gennem hele udviklingsprocessen. Forløbet bestod af ideudvikling, fundraising, løbende samarbejde med projektgruppen, børneinddragelse, samt design, programmering og test af indholdet i app’en, funktioner og temaer. Efterfølgende blev der gennemført en landsdækkende PR-kampagne.

Opgaver:

- Projektudvikling og fundraising

- Projektledelse

- Løbende inddragelse af børn fra målgruppen i udvikling og test af app

- Udvikling af app’ens temaer, indhold, funktioner m.m. i samarbejde med præster

- Kontakt til illustrator, layouter og programmør

- Planlægning af PR-kampagne

- Løbende vedligeholdelse af app.

 

Resultat:

Gratis læringsapp: ’Paulus – på opdagelse i kirken’

Resultatet af projektet er en app, der præsenterer den danske folkekirke og kristendommen i et nutidigt univers i børnehøjde. Paulus app vækker børnenes nysgerrighed gennem leg og giver dem viden om det, der foregår i kirken

App’en blev lanceret i Påsken 2015 og benyttes i dag af kirker i hele landet. Paulus app bruges blandet andet i forbindelse med gudstjenester, familiegudstjenester, minikonfirmander, konfirmander, dåbssamtaler, spejdere og i kristendomsundervisningen. Projektgruppen søger i øjeblikket finansiering til at videreudvikle app’en.

 

”Vi vil gerne have flere børn i kirken. De må gerne være med under gudstjenesten og føle sig velkomne. Med Paulus kan vi forkynde evangeliet i et sprog, der går ind hos børnene og forbinde leg og læring med noget, der er relevant for, hvad der foregår i kirken.”

- Lisa Tikkanen Pagh, sognepræst i Christianskirken

 

Se omtale af Paulus app'en i DR Ultranyt

Børn anmelder Paulus app’en:

 

 

 

Illustration fra app: Jesus kommer til Jerusalem palmesøndag

Titel: App til børn under gudstjenester
Opgavetype: Initiativtager og projektleder
Økonomisk støtte: Den Folkekirkelige Udviklingsfond
Periode: 2014-15
Udgivelse: Læringsapp: Paulus – på opdagelse i kirken
App’en er en gratis webapp og kan hentes på www.paulus.dk