Demokratisk dannelse på skoleskemaet

Projektet:

Samfundsværdier og demokrati skal genopfindes af hver generation. Det er ikke noget, vi kan eller skal pådutte de næste generationer, men noget de skal tage til sig og selv gøre til deres

I en folkeskole der i stigende grad er præget af multikulturisme og forskelligheder, er der i dag et særligt behov for at arbejde med holdninger og værdiforståelse. Målet er, at eleverne med udgangspunkt i demokrati og menneskerettigheder bliver bedre til at omfavne den mangfoldighed og forskellighed, som Danmark byder på.

Amondo tog i foråret 2017 i samarbejde med Michael Schmidt-Olsen (Candofilm) initiativ til projektet ’Udenfor – et tværfagligt undervisningsmateriale om frisind, tillid og frihed i en multikulturel og mangfoldig skolegård'.

Målet har været at udvikle et undervisningsmateriale, der gennem dilemmaer og dialog bringer elevernes egne liv, erfaringer og holdninger i spil med udgangspunkt i temaerne frisind, frihed og tillid fra Danmarkskanonen.

Undervisningsmaterialet består af: 

  • en lærervejledning
  • dilemmafilmen ’Lille terrorist’ (12 min)
  • 20 undervisningsaktiviteter inkl. elevark.

Undervisningsmaterialet kan hentes her: www.udenfor.info

Undervisningsfilmen 'Lille terrorist'. Filmen ’Lille terrorist’ er udgangspunktet for undervisningsmaterialet.

Projektet er gennemført i et samarbejde med Bornholms Regionskommune og har fået økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 

Amondos rolle:

Projektleder og forfatter til undervisningskataloget ’Udenfor’

Mette Wybrandt (Amondo) udviklede sammen med Michael Schmidt-Olsen (Candofilm) projektet.

Amondo har bl.a. stået for fundraising, projektledelse, design og gennemførsel af en inddragende udviklingsproces med lærere fra Bornholms Regionskommune samt udvikling af undervisningskataloget ’Udenfor’.

Ansvarsområder:

- Projektledelse og fundraising

- Procesdesign og facilitering af udviklingsworkshops med lærere fra Bornholms Regionskommune

- Udvikling, test og færdiggørelse af undervisningskataloget ’Udenfor’

- Design og facilitering af evaluering med lærere i Bornholms Regionskommune

- Udbredelses- og formidlingskampagne om undervisningsmaterialet

 

Resultat:

Inddragende udviklingsproces og et gratis undervisningsmateriale

Resultatet af projektet er et gennemtestet undervisningsmaterialemed fokus på demokratisk dannelse målrettet 6.-10. klassetrin, der bringer værdierne frisind, frihed og tillid fra Danmarkskanonen i spil. Materialet kan anvendes i fagene dansk, samfundsfag, historie, kristendom, understøttende undervisning samt tværfaglige forløb.

Undervisningsmaterialet blev lanceret i juni 2019 på Folkemødet på Bornholm på Danmarks Lærerforenings scene i samarbejde med Bornholms Regionskommune.

 

Lærere på folkeskoler i Bornholms Regionskommune siger:

”Jeg har sjældent set mine elever så optagede af en opgave. Selvom det er store emner de skal forholde sig til, så kan de godt, for det er super konkret.”

”Mine elever har fået mulighed for at arbejde med tolerance helt konkret. Det har handlet om at turde at være anderledes, at turde tage stilling og turde sige fra.”

”Vi har været særligt glade for den variation, der har været i opgaverne. Der er virkelig tænkt i muligheder i forhold til differentiering, og vi føler, at materialet har kunnet rumme alle vores elever uanset baggrund og faglighed.”

- Lærere på folkeskoler i Bornholms Regionskommune

 

Projekt: Udenfor – et tværfagligt undervisningsmateriale om frisind, tillid og frihed i en multikulturel og mangfoldig skolegård
Amondos opgave: Projektleder og forfatter til undervisningskataloget ’Udenfor’
Kunde: Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Projektperiode: 2018-19
Samarbejdspartnere: Michael Schmidt-Olsen (Candofilm), skoler i Bornholms Regionskommune og Maria Løkke Rasmussen (LearnRight)
Publikation: Undervisningskataloget ’Udenfor’. Undervisningsmaterialet er gratis og kan hentes på www.udenfor.info