Udsatte børn får bedre skolestart

Projektet:

Gladsaxe vil styrke overgangen til skole

Gladsaxe Kommune oplevede at nyttig viden og erfaringer fra børnehave og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ikke blev givet videre i forbindelse med udsatte børns skolestart. Derfor tog kommunen i 2016 initiativ til projektet ’God skolestart’.

Målet med projektet var at styrke udsatte børns overgang fra dagtilbud til skole gennem intensiverede overdragelsesforløb. Børn og deres forældre skulle opleve pædagogisk kontinuitet samt en god og tryg start på skolelivet.

Projektet modtog økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet.

 

Amondos rolle:

Projektleder og facilitator i udviklingsprocessen

Mette Wybrandt tilrettelagde og gennemførte udviklingsprocessen i samarbejde med projektkoordinatoren og projektgruppen i Gladsaxe Kommune.

Processen bestod af et forældreinterview, tre tværfaglige udviklingsworkshops, pilotafprøvning af de intensiverede overdragelsesforløb, en evalueringsworkshop med den tværfaglige udviklingsgruppe, evalueringsinterview med forældre og en børneworkshop.

På baggrund af udviklingsarbejdet udviklede Mette en guide med en beskrivelse af de intensiverede overdragelsesforløb med tilhørende dialogværktøjer, overdragelsesskemaer og opgave- og ansvarsfordeling.

Opgaver:

- Projektledelse og løbende dialog med projektgruppe og styregruppe

- Facilitering af tværfaglige udviklingsworkshops på tværs af dagtilbud, skole og PPR

- Udarbejdelse af guide med værktøjer til at understøtte de intensiverede overdragelsesforløb

- Interview og workshops med forældre og børn

- Medfacilitator på udbredelsesworkshops til øvrige medarbejdere i dagtilbud, skole og PPR

 

Resultat:

Pilot blev til udrulning i alle distrikter i Gladsaxe

Projektet blev gennemført som en tværfaglig udviklingsproces på tværs af dagtilbud, skole og PPR. Nye procedurer for overdragelse af viden om barnet blev udviklet og afprøvet. Hertil blev opbygget et styrket systematisk forældresamarbejde.

De intensiverede overdragelsesforløb blev evalueret i september 2016 med meget tilfredsstillende resultater hos både børn, forældre og medarbejdere. I 2017 blev indsatsen rullet ud til alle distrikter i Gladsaxe Kommune.

 

”Mette Wybrandt har været god som ekstern projektleder og en fantastisk sparringspartner gennem hele processen. Hun er god til at lede møder med en større tværfaglig skare af mennesker. Hun har nogle gode processuelle værktøjer, som sikrer dynamik og en fremdrift, som giver mening for alle. Bagefter følger hun altid op og bearbejder materialet, så deltagerne i processen kan se, at det, de har bidraget med, tages med i næste proces. Intet blev glemt.”

- Gry Andsager, intern projektkoordinator i projekt 'God skolestart', Gladsaxe Kommune

 

Projekt: God skolestart
Amondos opgave: Projektledelse, facilitering af tværfaglig udviklingsproces, dokumentation, forældre- og børneinddragelse
Kunde: Gladsaxe Kommune og Undervisningsministeriet
Projektperiode: 2016