Skole-hjem værktøjskasser

Konkret inspiration til skole-hjem samarbejdet

Mette Frithiof Wybrandt, Amondo, og Line Holst Jensen, AZENA har med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet udviklet fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever, skolen har.

Værktøjskasserne er udviklet i samarbejde med 10 skoler i 7 kommuner.

 

Værktøjskassen Forældremødet

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem planlægningen af forældremøder, hvor alle forældrene inddrages aktivt fra mødets start gennem dialog og aktiviteter.  Værktøjskassen indeholder aktivitetskort med forslag til konkrete aktiviteter, som sikrer dialog og aktiv inddragelse af forældrene på forældremødet.

 

 

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget

Værktøjskassen viser dig som lærer hvordan du i samtalen kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil, og formulere udviklingsmål for eleven sammen med dem. Værktøjskassen indeholder en række konkrete forslag og refleksionsøvelser.

 

 

Værktøjskassen Teammødet

Værktøjskassen leder teamet igennem en proces, hvor I som lærere taler om skole-hjem samarbejdet med tosprogede forældre. Der er fokus på hvordan I kan gøre forældrene til medspillere og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces.

 

 

Værktøjskassen Forældredidaktik

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem nogle generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik, altså det at skabe læringssituationer i og uden for skoletiden, hvor forældrene kan bidrage aktivt til barnets læring.

 

 

Værktøjskassen Skoleledelsen

Værktøjskassen kan bruges til at planlægge og gennemføre en dialogproces, hvor  der stilles skarpt på skole-hjemsamarbejdet. Det er dig som leder, der skal tage initiativet til dialogprocessen, der består af en række møder med medarbejder, bestyrelse og elevråd.

 

 

Hvad siger andre om værktøjskasserne?

Anmeldelse i Plenum (Skolelederne)

Anmeldelse i Folkeskolen

 

»Jeg blev overrasket over, at alle – også de store –
elever generelt gerne ville have, at deres forældre
deltog mere aktivt i deres skolegang.«

Trine Petersen, Skoleleder, Havnbjerg Skole, Plenum, januar 2011