Undervisningsmaterialet 'Udenfor'

Et tværfagligt undervisningsmateriale om frisind, frihed og tillid i en multikulturel og mangfoldig skolegård til 6.-10. klasse

Find det samlede undervisningsmateriale her:

www.udenfor.info

 

”Jeg har sjældent set mine elever så optagede af en opgave. Selvom det er store emner de skal forholde sig til, så kan de godt, for det er super konkret.”
Lærer på folkeskole i Bornholms Regionskommune

 

’Udenfor’ er et tværfagligt undervisningsmateriale med fokus på demokratisk dannelse målrettet 6.- 10. klassetrin, der bringer værdierne frisind, tillid og frihed fra Danmarkskanonen i spil. Fagene kan være dansk, samfundsfag, historie, kristendom, understøttende undervisning samt tværfaglige forløb.

Undervisningsmaterialet består af følgende elementer:

  • En lærervejledning
  • Dilemmafilmen ’Lille terrorist’ (12 minutter)
  • 20 undervisningsaktiviteter inkl. elevark

Filmen ’Lille terrorist’ er udgangspunktet for undervisningsmaterialet, og undervisningsaktiviteterne dykker ned i filmens dilemmaer og bringer elevernes egne liv, erfaringer og holdninger i spil gennem temaerne frisind, frihed og tillid. Som afslutning på undervisningsforløb lægges der op til, at eleverne arbejder med at lave deres egne film- og medieproduktioner om værdierne frisind, frihed og tillid.

I lærervejledningen i tilhørende undervisningshæfte kan du læse om de faglige overvejelser bag undervisningsmaterialet herunder læringsmål og læringsmiljø. Her finder du også̊ to forberedelsesark du kan bruge til at danne dig et overblik over, hvilke temaer, du ønsker at have særligt fokus på i din klasse og undervisning, samt en oversigt over undervisningsaktiviteter og undervisningsforløb.

Undervisningsmaterialet er udviklet og afprøvet i foråret 2018-foråret 2019 i et samarbejde mellem Michael Schmidt-Olsen (Candofilm), Mette Wybrandt (Amondo) og skoler i Bornholms Regionskommune. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.