Refleksion i lærer- og pædagogteam


Refleksionsværktøj forsideDrøftelserne bliver mere målrettede
En lærer på Skt. Helene Skole i Gribskov Kommune fortæller, at teammøderne normalt hurtigt kun kommer til at handle om det, der lige er oppe her for tiden, men at Refleksionsværktøj til team hjalp dem: ”Drøftelserne blev mere målrettede, og vi kom et spadestik dybere. Alle kom meget mere til orde”.

Tema om Klasseledelse og medindflydelse
Teamet arbejdede blandt andet med temaet Klasseledelse og medindflydelse fra Refleksionsværktøjet og de fortæller: “Det var meget konkret, og vi fik en meget mere nuanceret drøftelse end vi normalt ville have. Det var en øjenåbner for mange af os at høre om vores elevers opfattelse af medindflydelse – eller mangel på samme.”

Efter mødet har teamet aftalt, at de skriver til hinanden på intra når de har gjort noget i forhold elevinddragelsen, og de oplever, at de som lærere er blevet bedre til at inddrage eleverne.

Skoleledelsen har løbende fulgt med i teamenes brug af Refleksionsværktøjet og udtaler: “Et refleksionsværktøj er lige det vi har brug for”.

Om Refleksionsværktøj til team:
Refleksionsværktøj til team er en del af serien Inkluderende læringsmiljøRefleksionsværktøjet indeholder en

mødeguide og procesbeskrivelse, som giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige temaer som:

klassefællesskabet, klasseledelse, elevernes medindflydelse og motivation, undervisningsdifferentiering, forældresamarbejde.

Læs mere om de enkelte materialer i serien ‘Inkluderende læringsmiljø’

Refl tema 3 Medindflydelse