Konkret inspiration til inklusion i klassen

Inspirationskatalog forsideInspiration til undervisningsdifferentiering
En lærer i Frederiksberg Kommune fortæller om øvelsen Elevens læringsprofil: “Den giver mulighed for at få en mere kvalificeret holdning til undervisningsdifferentiering. I elevprofilen fik jeg fokus på det faglige udviklingsbehov, gruppering, faglig læsning og sprog”.

Eleverne får noget med fra øvelserne
Inspirationskataloget kan være en konkret hjælp i hverdagen, og som en lærer udtrykker det: ”Jeg har brugt det til at strukturere mine egne tanker, og det har hjulpet mig i en travl hverdag. Øvelserne er gode til at eleverne selv når frem til en erkendelse af, hvad de skal, og hvorfor de gør det. Børnene får et meta-niveau, ’vi ved godt hvorfor vi gør det’. Eleverne har fået noget med fra øvelserne.”

Insp Elevens læringsprofil

 

Om Inspirationskatalog til lærere og pædagoger:
Inspirationskatalog til lærere og pædagoger er en del af serien Inkluderende læringsmiljøInspirationskataloget indeholder konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer inden for forskellige temaer som: klassefællesskabet, klasseledelse, elevernes medindflydelse og motivation, undervisningsdifferentiering, forældresamarbejde.

 

Læs mere om de enkelte materialer i serien ‘Inkluderende læringsmiljø’