Serien ‘Inkluderende læringsmiljø’ – 5 materialer med inspiration til at skabe inklusion 

En rød inklusionstråd. Gennemtænkt og gennemarbejdet materialesamling til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i skolen med alle aktører på banen” Folkeskolen.dk

Anbefalet antal pr. skole: 1 sæt med alle 5 materialer til ledelsen, 1 stk. Refleksionsværktøj og 2 stk. Inspirationskatalog og Guide til elevinddragelse pr. team.

Inspirationskatalog til lærere og pædagoger

Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Inspirationskataloget er målrettet lærere og pædagoger, der ønsker at arbejde individuelt eller i team med at planlægge og gennemføre øvelser, aktiviteter, læringsforløb, samtaler og møder inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle includerende læringsmiljøer.

Spiralhæfte, 60 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis elektronisk eksemplar

 

Forside Guide til elevinddragelseGuide til elevinddragelse

Inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet. Guidens første del giver inspiration til refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige emner, der har betydning for elevinddragelse. Guidens anden del indeholder konkrete aktiviteter, som kan bruges til at planlægge og gennemføre konkrete inddragelsesprocesser i klassen.

Spiralhæfte, 53 sider.

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis elektronisk eksemplar

 

Refleksionsværktøj til team

Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Refleksionsværktøjet er målrettet lærer- og pædagogteam og består af en mødeguide og øvelser, som giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.
Ringbind, 41 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis elektronisk eksemplar

 

Guide til skoleledelse og PPR

Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer.

I guiden introduceres fire forskellige materialer, som kan understøtte lærernes arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Spiralhæfte, 15 sider.

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis elektronisk eksemplar

Download dias til Guide til skoleledelse og PPR

 

Supervisionsværktøj til PPR-psykologer

Inspiration til supervision af lærer- og pædagogteam.

Supervisionsværktøjet er målrettet PPR-psykologer og består af en inspirationsguide til supervision af lærer- og pædagogteam. Supervisionsværktøjet giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere supervisionsforløb for lærer- og pædagogteam, som oplever komplekse udfordringer med at skabe et inkluderende læringsmiljø i en klasse.
Ringbind, 61 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis elektronisk eksemplar

 

Forfattere: Mette Wybrandt, cand.scient.pol., Amondo, Frem 43, 2800 Kgs. Lyngby, www.amondo.dk, mw@amondo.dk, tlf. 51 92 34 75 og Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut., mail: sara_hedegaard@yahoo.dk, tlf. 61 78 07 11

Udgiver: Amondo

Materialerne er udviklet som en del af projektet ‘Alle børn har lyst til at lære’, som har modtaget økonomisk støtte fra Egmont Fonden.

Anmeldelse af materialerne i fagbladet Folkeskolen

 

Case om Refleksionsværktøj til team

Case om Inspirationskatalog til lærere og pædagoger